Manteleta apo krah. Mantili nga it. Mantelletta

tesha të sipërme që vishen në trup e që mbërrinë deri tek gjunjët dhe përpara është e hapur dhe mund të përthekohet.