Manual mbi urdhëresat e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Qytetit të Tiranës

Manual mbi urdhëresat e Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Qytetit të Tiranës broshurë e botuar në Tiranë në vitin 1957. Faqe 32.