Marksizmi është një filozofi politike e bazuar në shkrimet e Karl Marx-it, i cili thekson rëndësinë e luftës midis klasave të ndryshme shoqërore.

Letërsia Redakto