Martesa nëpër shekuj dhe krushqia midis elementave ndryshe në Shqipëri të lirë

Martesa nëpër shekuj dhe krushqia midis elementave ndryshe në Shqipëri të lirë libër me autor Vasil K. Dilo. Botuar në Tiranë nga Shtypshkronja "Gjinokastra", në vitin 1924. Faqe 96.