Mbështjellësin gjeografik të Tokës

Të gjithë mbështjellësit e Tokës së bashku përbëjnë mbështjellësin me kompleks,i cili quhet mbështjellës gjeografik.