Mbi influencën e Revolucionit të Madh Socialist të Tetorit në Shqipëri : (1917-1924) : përmbledhje dokumentash e materialesh

Mbi influencën e Revolucionit të Madh Socialist të Tetorit në Shqipëri : (1917-1924) : përmbledhje dokumentash e materialesh libër nga Stefanaq Pollo (nën kujdesin) dhe autorë kolektivë nga Universiteti Shtetëror i Tiranës. Instituti i Historisë e Gjuhësisë. Botuar në Tiranë, në vitin 1957. Faqe 122.