Mbledhje qarkoresh në fuqi me karakter të qëndrueshëm : Tiranë, 1931

Mbledhje qarkoresh në fuqi me karakter të qëndrueshëm : Tiranë, 1931 libër i botuar në Tiranë, në vitin 1932. Faqe 122.