Mbresa udhëtimesh : 1911-1921 : Shkup, Kosovë, Sofje, Zvicër, Paris

Mbresa udhëtimesh : 1911-1921 : Shkup, Kosovë, Sofje, Zvicër, Paris libër me autor Mithat Frashëri dhe Kimete Qosja (red.). Botuar në Tiranë nga "Lumo Skëndo", në vitin 1999. Faqe 122.