Mbrojtja dhe rehabilitimi i ambientit të dëmtuar nga shfrytëzimi minerar

Mbrojtja dhe rehabilitimi i ambientit të dëmtuar nga shfrytëzimi minerar : dëmtimi i objekteve të infrastrukturës, tokave bujqësore dhe pyjeve, të ndikuara nga shfrytëzimi minerar në rajonin Rehovë-Korçë : perspektiva e rigjenerimit të dëmeve të sjella libër me autor Edmond Hoxha. Botuar në Tiranë nga "Ilar", në vitin 2005. Faqet e librit 300. ISBN 99943-622-9-1