Mbrojtja shëndetsore e popujve të Kosovë-Metohis

Mbrojtja shëndetsore e popujve të Kosovë-Metohis broshurë e botuar në Prishtinë, në vitin 1957. Faqe 60.