Medalja "Martir i Demokracisë" është një dekorata nderi e Republikës së Shqipërisë që u jepet qytetarëve shqiptarë dhe të huaj, që janë martirizuar për veprimtarinë e tyre të shquar për lirinë, demokracinë dhe përparimin shoqëror të Shqipërisë dhe të kombit shqiptar. Dekorata jepet me dekret nga Presidenti i Shqipërisë. Ky urdhër është i artë.

Deri më tani me Medaljen "Martir i Demokracisë" nga Presidenti janë dekoruar:

  • Lukë Toma Curanaj - Për luften kundër komunizmit


Shiko dhe këtë Redakto

Burimi i të dhënave Redakto

  • Ligji Nr.8113, datë 28.3.1996 PER DEKORATAT NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE