Ky veprim është i lejuar vetëm për përdoruesit me titullin $2. Shiko $1