Hape menynë kryesore

Memori kartelë ose flash kartelë është një pajisje elektronike flash memori ruajtjese e të dhënave që përdoret për ruajtjen e përmbajtjeve digjitale.