Mesazhe paqeje : misioni ushtarak hollandez në Shqiperi ne vitet 1913-1914

Mesazhe paqeje : misioni ushtarak hollandez në Shqiperi ne vitet 1913-1914 libër me autor Fluturak Gërmenji. Botuar në Tiranë nga "Koha", në vitin 1999. Faqe 150.