Metoda aksiomatike-deduktive

Metoda aksiomatike-deduktive është një metodë arsyetimi që fillon me disa aksioma (të vërteta vet-evidente) dhe që nga aty përdor metodën deduktive të logjikës për t'i çuar arguementet më tej. Vlefshmëria e argumenteve është e bazuar tek përdorimi i duhur i rregullave të logjikës, e kështu argumentet e vlefshme janë të garantuara të jenë të vërteta vetëm nëse aksiomat në vetvete janë të vërteta. Metoda aksiomatike-deduktive përdoret gjerësisht në matematikë, shkenca, sikundër edhe në Shkollën Austriake të Ekonomisë.[1]

Referime dhe shënimeRedakto

  1. ^ Hoppe, Hans-Hermann. "Democracy: The God that Failed", 2001