Mili është një prefiks SI që shpreh faktorin 10-3, d.m.th 1/1000, një të mijtën. Simboli i saj është m.

Është adoptuar që prej 1795 nga Convention du Mètre. Rrjedh prej fjalës latinë mille.

Zëra të përbashkëtRedakto

Lidhje të jashtmeRedakto