Milimetri është njësi matëse që rrjedhë nga Sistemi SI dhe përbëhet nga njësia bazë metri dhe parashtesa për njësi mili. Është e njëmijta pjesë e metrit dhe shkruhet me simbolin mm.

Përderisa nuk ishte përcaktuar metri si njësi bazë për matjen e gjatësisë, si njësi internacionale në shumë vende të botës është përdorur si njësi bazë. Milimetri si shprehje përdoret në lëmi të ndryshme të shkencës dhe në jetën e përditshme kur flitet për gjatësi të nivelit më të vogël së metri. Këtu përdoren edhe shprehjet si gjatësi të nivelit milimetrike.

Konvertimi i gjatësisë së shprehur në milimetra, në metra bëhet duke marrë për bazë: një milimetër i përgjigjet të njëmijtës pjesë të metrit. 1 mm =1000 µm =10-3m = 0,001 m dhe 1 m =10 3 mm = 1000 mm

Shiko dhe këtë

Redakto

Lidhje të jashtme

Redakto