Kjo faqe bën kthjellimin e titujve që kanë për bazë Min.
Nëse një lidhje e brendshme ju solli këtu, ju lutemi, ndryshojeni lidhjen në fjalë që të ridrejtojë direkt te faqja e duhur.


  1. min është shkurtimi i fjalës Minuta dhe
  2. min është shkurtimi i fjalës Minimum