Mirza Masrur Ahmed

(Përcjellë nga Mirza Masrur Ahmet)
Skeda:Khalifah V.jpg
Mirza Masroor Ahmad

Kalifi i V

Mirza Masroor Ahmad i lindur më 15 shtator 1950 është udhëheqësi shpirtërorë i Ahmadiyya Muslim Community.