Mjellma, roman me autor Gjergj Zheji. Botuar në Tiranë nga "Toena", në vitin 2001. Libri ka 312 faqe.