Mobil, e njohur më parë si Socony-Vacuum Oil Company, ishte një kompani e madhe Amerikane nafte që u shkri me Exxon në 1999 dhe u formua ExxonMobil.

Mobil
Lloji Ndihmëse
Themeluar 1911
Selia SHBA
Produkte Karburant
Dyqane
Disa Vënde:
Lavazho
Autoofiçina
Dega kryesore ExxonMobil
Adresa e internetit Faqja Zyrtare