Monedha nga Banka e Shqipërisë për qëllime numizmatike (2000-2005)