Monumente të kulturës në Shqipëri (libër viti 1958)

Monumente të kulturës në Shqipëri libër me autor Stilian Adhami. Botuar në Tiranë nga Ministria e Arsimit dhe Kulturës, në vitin 1958. Faqe 179.