Monumenti i Enver Hoxhës në Gjirokastër

Monumenti i Enver Hoxhës në qytetin e Gjirokastrës. u vendos pas vdekjes së tij. Sot ky monument nuk ndodhet më.