Motivi

nxitësi i veprimeve të caktuara të kryera njëra pas tjetres me vetëdije apo pa të

Motivi apo Motoja (lat. motus "lëvizje" "nxitje") është nxitësi i veprimeve të caktuara të kryera njëra pas tjetres me vetëdije apo pa të.

Në fizikë dhe psikologji, motivi merret si si lëvizje e një veprimi, si nxitës i veprimit që i jepë dhe drejtimin e kahjen e veprimit. Caku i veprimit mund të jetë i paramenduar apo edhe një afektë i nxitur nga dukuri tjera si për shëmbull, ndjenjat apo epshet.

Në artin figurativë, motivi është një gjë, një send i paraqitjes. Historia e motivit merret si çështje kryesore e ikonografisë. Në literature, motivi merret si elementi kryesorë i vetëm e i mbyllur apo i fshehur i përmbajtjes dhe nganjëherë edhe i formës së një vepre. Si për shëmbull situata (konflikti babë e birë) nga të cilat krijohen konfliktet themelore. Por edhe situata e brendshme dhe atmosferike (si vetmia, mbrëmja, vetëtima etj.) dhe në anën tjeter ato të tipit njerzor (urrejtje ndaj njerzëve), mund të merren apo të thirren si motive. Motivet anësore, motivet skajore, karshihë motivit, dalin thjesht më pakë të rëndësishme por bartin diku tjeter motive çorre të thelbit të sisitemit konstruktuivë të veprës.