Muharrem është muaji i parë sipas kalendarit islam.