Një mur është një strukturë dhe një sipërfaqe që përcakton një zonë; mbart një ngarkesë; siguron siguri, strehim ose izolim të zërit; ose, është dekorative.

Kvarteret Majoren i Haga 01.JPG