Mushareke është një instrument financiar në botën islamike. Në dallim nga mudarabah-u, në këtë formë financimi çdo ortak ka të drejtë të marri pjesë në drejtimin e biznesit. Është e nevojshme që të përcaktohet më përpara kuota e ndarjes së fitimit. Kjo formë financimi përdoret edhe për të shpërblyer manaxherët që kanë të drejtë për një kompensim shtesë në rast suksesi.

Shiko dhe Redakto