Muzika baroke përshkruan një periudhë ose stilin e muzikës klasike evropiane te shtrirë përafërsisht nga vitet 1600 deri në vitet 1750. Kjo epokë ka filluar pas Rilindjes dhe u pasua nga një epokë e muzikës klasike. Kuptimi origjinal i termit "barok" ishte "margaritar/perlë e çrregullt", një karakterizim apo montim i arkitekturës së kësaj periudhe; më vonë, u përdor gjithashtu edhe nga ana muzikore.. Muzika baroke formon një pjesë të madhe të muzikës klasike kanun, dhe tani studiohet gjerësisht, performohet, dhe degjohet. Ai është i lidhur me kompozitorë të tillë si Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi, George Frideric Handel, Arcangelo Corelli, dhe Johann Sebastian Bach. Periudha baroke e panë zhvillimin e funksionale tonalitet. Gjatë periudhës kompozitorë dhe interpretues përdoren më e përpunuar muzikore zbukurim; bërë ndryshime në muzikore simbol, dhe zhvilluar teknika të reja të dobishme që luajnë. Barok muzikë zgjeruar përmasat, varg dhe kompleksiteti i instrumental performance, dhe gjithashtu opera themeluar si një zhanër muzikor. Shumë muzikore dhe konceptet e termat nga kjo epokë janë ende në përdorim sot.