Mynyr Sadikaj në shtigjet e kujtesës

Mynyr Sadikaj në shtigjet e kujtesës : monografi me autor Sherif Sadikaj dhe redaktor Zihni Haskaj. Botuar në Tiranë nga "Morava", në vitin 2011. Faqet e librit 185.