Në shërbim të popullit (revistë)

Në shërbim të popullit, 5 maj 1975.JPG

Në shërbim të popullit organ politiko - letrar i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Shqipërisë, në kohën e socializmit.