Nëpër udhë kah Kosova : tregime

Nëpër udhë kah Kosova : tregime me autor Nijazi Sulça. Botuar në Ankara, në vitin 2005. Faqe 32.