NATO në Kosovë : ndërhyrje e ligjshme apo shkelje e së drejtës ndërkombëtare

NATO në Kosovë : ndërhyrje e ligjshme apo shkelje e së drejtës ndërkombëtare. Libër me autore Klentiana Mahmutaj dhe Linda Mëniku (red.). Botuar në Tiranë nga Qëndra Europiane, në vitin 2007. Faqe 87.