Naploni është valle e Shqipërisë së Mesme, traditë e zonës së Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit.