Nato dhe Shqipëria libër me autor Elmas Leci dhe Vangjel Kasapi (red.). Botuar në Tiranë nga "Koha", në vitin 1999. Faqe 319.