Ndërtimi i brendshëm i Tokës

toka është ndërtuar prej shumë shtresave dhe përbëhet nga korja . korja e tokës përbëhet nga pjesët e mëdha të pllakave . T rashsia e kores së tokës nuk gjithku e njejt trashsia më e madhe është në male të larta ( 20-90km )

Toka jonë ka një ndërtim të brendshëm edhe pse ende nuk ka njohuri të plota për ndërtimin e brendshëm të Tokës është pranuar ndarja e ndërtimit të brendshëm të saj në tri mbështjellje-gjeosfera:

 • Korja e Tokës ose Litosfera
 • Mbështjellsi i bërthamës (ose mantia, manteli)
 • Bërthama e Tokës.
Ndërtimi i brendshëm i Tokës:
1&2: Bërthama e Tokës
3: Mbështjellsi i bërthamës së Poshtëm
4: Mbështjellsi i bërthamës së Sipërm
5: Korja e Tokës
6: Sipërfaqja e Tokës

Berthama ndodhet nën mantelin e ndahet midis tyre me te ashtuquajturen me siperfaqen e Gutenbergut.Nga siperfaqa deri ne thellesi te Tokes densiteti,presioni,temperatura rriten. Nga temperatura 4000-5000 grade me rritjen e thellesise presioni rritet 1 atmosfere për Çdo 1 m ne qendër te Tokes = 3.6 milione.

Ndërtimi i brendshëm i TokësRedakto

Korja e Tokës ose LitosferaRedakto

Litosfera (Korja e Tokës, greq. litos -shkëmb) paraqet mbështjellësin e jashtëm të ngurtë me trashësi mesatare afro 70 km. Shprehja “kore” ka burimin nga hipoteza kozmogjene e disa mendimtarëve, sipas të cilëve Toka është krijuar nga një materie e zjarrtë, me ftohjen e së cilës u formua shtresa e ngurtë. Dallhen dy tipa të Korës së Tokës: tipi kontinental dhe oqeanik.

Korja kontinentale ndertohet nga tri sfera:

 • sedimentare
 • granite
 • bazike.

Ndërsa ajo oqeanike ndertohet nga:

 • sedimentare
 • llavat jastekore
 • dajkat paralele
 • gabrot masive
 • e vertete eshte

Mbështjellsi i BërthamësRedakto

Shtrihet ndërmjet korës se tokës e bërthamës , quhet ndryshe edhe "Mantia", që në greqisht do të thotë veshje e jashtme. Prej litosferës e ndan shtresa "Moho", në të cilën rritet dendësia e materies, temperatura dhe shtypja atmosferike.

Mbeshtjellsi i berthames ose mantia është rreth 2919;km e trashe dhe perbehet nga elementet silici dhe magnezi dhe e quajmë gjeosfera SIMA.

Në mbeshtjellsin e berthames gjendet nenshtresa e quajtur astenosfer qe esht labile dhe mendohet se nga ketu e kanë prejardhjen termetet dhe vullkanet. Ai gjendet nen koren e tokes dhe është i perbere kryesisht nga shkembinj te ngurte, shkembinj te shkrire ose magme.

Bërthama e TokësRedakto

Shtrihet në brendësië e Tokës, që fillon në thellësi 2900 km më një rreze 3500 km. Supozohet se bërthama përbëhet nga dy pjesë, nga bërthama e brendshme dhe bërthama e jashtme. Gjetja për temperaturen e Tokes ne thellesi te saj gjendet me formulen (t-temperatura) (h-lartesia ne m) t=1:3 h+a

Shiko edheRedakto