Nga Shqipëria në Shqipëri : reportazhe, kujtime, shënime, mendime, intervista, përgëzime : 1997-2006

Nga Shqipëria në Shqipëri : reportazhe, kujtime, shënime, mendime, intervista, përgëzime : 1997-2006 libër me autor Bedri Tahiri dhe Jetish Kadishani (red.). Botuar në Prishtinë nga "Drenusha", në vitin 2007. Faqe 160.