Ngjashmëria mes gjuhës shqipe dhe armenishtës

Fjalët e përbashkët mes gjuhëve armene dhe shqipeRedakto

Kategoria: Përkthimi nuk është e nevojshmeRedakto

Fjalët e mëposhtme kanë saktësisht të njëjtin kuptim në të dy gjuhët:

Shqipe — Armenisht (me shkronja të versionit shqip i alfabetit romak)

 ka   - ka   (me shqiptimin saktësisht e njëjtën)
 kanë  - kan  (me shqiptimin saktësisht e njëjtën) 
 xhep  - xhep  (me shqiptimin saktësisht e njëjtën) ose xheb (si shkruar)
 topall - topal (l-ja armenishtës eshte 'midis' l-ës dhe ll-ës së gjuhës shqipe; dhe në këtë rast t-ja dhe p-ja të dy tingëllojnë fort si në anglisht)
 çoban  - çoban (me shqiptimin saktësisht e njëjtën)
 ballkon - balkon (me l-ja siç përshkruar më lart)
 kanun  - kanon (si shkruar)
 dolma  - dollma (si shkruar) ose tollma (si shkruar)

Kategoria: me kuptimin të njëjtën, dhe me shqiptimin pak të ndryshmRedakto

Fjalet e mëposhtme shqiptohen si shkruar, përveç nëse specifikuar ndryshe:

Shqip — Armenisht

 patëllxhan - patërxhan ose badërxhan (*dallim dialektik)