Nikolla N. Naço - Korça (1843 - 1913) : apostull i shqiptarizmit

Nikolla N. Naço - Korça (1843 - 1913) : apostull i shqiptarizmit libër me autor Ismet Dërmaku dhe redaktor Ramiz Bunjaku. Botuar në Prishtinë, në vitin 2000. Faqet e librit 432.