Një histori e kontestuar: kritikë librit të Oliver Jens Schmitt: "Kosova - histori e shkurtër e një treve qendrore ballkanike"

Një histori e kontestuar: kritikë librit të Oliver Jens Schmitt: "Kosova - histori e shkurtër e një treve qendrore ballkanike" libër me autor Jakup Krasniqi. Botuar nga Ndërmarrja Botuese "Gjon Buzuku", në vitin 2013. ISBN 9951081622