Një luftë ndryshe për Kosovën: letra, reagime, polemika, opinione, analiza libër me autor Jakup Krasniqi. Botuar nga Ndërmarrja Botuese "Gjon Buzuku", në vitin 2007. Libri ka 222 faqe.