Një udhëtim i rrezikshëm, roman me autor Bedri Dedja. Botuar në Tiranë nga "Andersen" (botimi i 4-të i ripunuar ), në vitin 1999. Libri ka 96 faqe.