Njëqind vjet i thërras lirisë...

Njëqind vjet i thërras lirisë... : (vargje për Kosovën dhe bijtë e saj) libër nga Nikolla Margilaj (zgjodhii e paisi me shën.), Jashar Dacaj (zgjodhi e paisi me shën.). Botuar në Kavajë, në vitin 2000. Faqe 384.