Njësitë administrative të Estonisë

Estonia ka 15 njësi administrative të quajtura "maakonnad" (org.:maakonnad; njëjës: maakond) dhe ato janë:

Njësitë administrative "Maakonnad" të Estonisë