Njësitë administrative të Letonisë

Letonia është ndarë në nivelin të parë në komuna (novadi) dhe qytete (lielpilseta).

Këto janë listat: