Njësitë administrative të Luksemburgut

Luksemburgu ndahet në 3 distrikte, 12 kantone dhe në 116 komuna.