Numëratori i pajtimtarëve telefonik 1962-1963

Numëratori i pajtimtarëve telefonik 1962-1963 libër i botuar në Tiranë nga Ministria e Komunikacioneve, në vitin 1963. Faqe 213.