Numrat racional janë numra të trajtës m/n ku m dhe n janë numra të plotë dhe n≠0.


Shiko edheRedakto