Oksidet neutrale nuk treten ne ujë. Ato nuk reagojnë as me acide, as me baza. Oksidet neutrale janë: monoksidi i karbonit CO, monoksidi i azotit NO, suboksidi i azotit N2O etj.