Oktaedri i rregullt është poliedër i rregullt konveks i cili kufizohet me 8 trekëndësha barabrinjës (faqe) ka 6 kulme dhe 12 tehe.

Oktaedri rrotullues
Rrjeti i oktaedrit

Sipërfaqja dhe vëllimi Redakto

Sipërfaqja S dhe vëllimi V i një oktaedri të rregullt me teh a njehsohen sipas formulave:

 
 

Vëlimi i një oktaedri të rregullt me teh të njejtë me tehun e një tetraedri të rregullt është 4 herë më i madh, ndërsa sipërfaqja e tj është dy herë më e madhe.